Andersson&Sjöblom Technical Management

PÅGÅENDE PROJEKT

ÄT58 Järva

Andersson&Sjöblom Technical Management

KUND

Andersson&Sjöblom Technical Management

Ställverket i Järva är en mycket viktig nod i 220 kV nätet för Stockholm. Befintlig 220 kV GIS i ÄT58 JÄRVA är byggt år 1974 och är därmed drygt 40 år gammalt. Vattenfall gör totalförnyelse av 220 kV ställverket. Ny GIS- ställverk kommer att byggas. Projektet innebär ett helhetsansvar för ombyggnad av den befintliga stationen för transformering av el från 220 kV till 20 kV. I uppdraget ingår markarbete, rivning av befintlig utrustning i stationen, byggnation samt ett gasisolerat ställverk (GIS) inklusive all kontroll- och skyddsutrustning. Ombyggnaden av stationen planeras mellan 2019 och 2021. GIS-ställverk är utrymmeseffektiva och används därför oftast i tät bebyggelse istället för traditionella luftisolerade ställverk som är vanligare på landsbygden.

ASTMs roll är tekniskt stöd för betong- och markfrågor och ASTM är ansvarig för övervakning av byggnadsarbeten med verifiering av dokumentation för att bevisa kvaliteten på det arbete som utförs på byggarbetsplatsen.