Andersson&Sjöblom Technical Management

PÅGÅENDE PROJEKT

Flackarp - Arlöv, fyra spår

Andersson&Sjöblom Technical Management

KUND

Andersson&Sjöblom Technical Management

Södra stambanan mellan Malmö och Lund byggs ut från två till fyra spår.
Flackarp och Arlöv avser byggandet till fyra spår av den första delen av sträckan Lund-Malmö, med målet att höja kapaciteten. Utbyggnaden från två till fyra spår ökar kapaciteten och förbättrar resandet för alla som åker tåg mellan Malmö och Lund. Samtidigt förbättrar vi miljön för boende utmed sträckan och skapar bättre möjlighet att pendla.

Flackarp-Arlöv

ASTMs roll avser:
-Byggplatsuppföljare för järnvägsbro över Kronetorpsvägen som ska ge plats för två nya järnvägsspår. Betongkonstruktionen byggdes som ospänd plattram. Betongkonstruktionen är längd ca 20 meter och bredd ca 25 meter med fri höjd för trafik under bro.
-Byggplatsuppföljare för Burlövs station för två järnvägsspårspår. Konstruktionsdelen är en gång- och cykel tunnel under nya perronger och innehåller byggande av stödmurar på båda sidor om gång- och cykel tunnel och dubbla hiss schakt och trapphus till perrongerna.