Andersson&Sjöblom Technical Management

PÅGÅENDE PROJEKT

FS Lillsjö

Andersson&Sjöblom Technical Management

KUND

Andersson&Sjöblom Technical Management

Förnyelsen av Ställverk i Lillsjö, Bromma, Stockholm

Ellevio som idag äger Fs Lillsjö, förnyar station med tre nya 33/11 kV transformatorer samt nytt 11 kV ställverk och till följd nödvändiga funktionsanpassningar i samband med förnyelsebehov av de tekniska installationerna och även nya säkerhetskrav som kommer att påverka stationen både in- och utvändigt. 

ASTM var teknisk stöd (byggledning) i konstruktion, speciellt för betong och mark frågor. Övervakning av betong- och markarbetena, samt granskning av dokumentationen för att säkerhetsställa kvaliteten överensstämmer med handlingar.