Andersson&Sjöblom Technical Management

PÅGÅENDE PROJEKT

Långbjörn – Storfinnforsen 400kV

Andersson&Sjöblom Technical Management

KUND

Andersson&Sjöblom Technical Management

Svenska Kraftnät planerar att förstärka transmissionsnätet med en ny luftledning mellan Långbjörn och Storfinnforsen. Med en ny ledning minskas risken för att transmissionsnätet överbelastas och orsakar strömavbrott i regionen.
Ledningen på ca 35 km kommer att byggas mellan stationerna Långbjörn och Storfinnforsen strax norr om Ramsele. Den kommer till största delen att byggas i skogsmark.

ASTMs roll innebär arbetsledning för uppföljning och slutdokumentation för projektet i kundens dokumenthanteringssystem. Detta innebär uppladdning av tekniska dokument, uppdatering av befintliga dokument och samordning av hela dokumentationshanteringen.
Utöver detta så hålls berörda personer uppdaterade med rapporter och annan information kring projektet, mötesdeltagande etc.