Andersson&Sjöblom Technical Management

AVSLUTADE PROJEKT

Norra Station Stockholm - NS14 och NS29

Andersson&Sjöblom Technical Management

KUND

Andersson&Sjöblom Technical Management

För att säkerställa kapacitetsökningen på E4  och E20 söderifrån så kommer Trafikverket att uppföra ett antal betongkonstruktioner som bland annat avser broar, tråg och avsättningsmagasin. För dessa uppdrag är Implenia och Hochtief antagna som entreprenörer.

ASTM har som främsta uppgift att vara beställarens representant ute på arbetsplatsen och att tillse att entreprenaderna utförs i överensstämmelse med kontrakt. Detta innebär bland annat kontinuerlig kontakt med entreprenörens produktionsledande personal samt att utföra kontroller av kvalitetsarbetet i fält och dokumentationshantering.
Byggledarens roll vilken har ASTM innebär en kontinuerlig kontakt med entreprenören beträffande:
-Granskning av teknisk dokumentation innan arbeten påbörjas
-Samordning av miljö- och arbetsmiljöfrågor i produktionsskedet
-Hantering av tidsplanering och ekonomiska avstämningar

Detta uppdrag är en fortsättning av uppdraget ”Norra stationsområdet - Stockholm” men med Trafikverket som beställaren.