Andersson&Sjöblom Technical Management

PÅGÅENDE PROJEKT

Ostlänken

Andersson&Sjöblom Technical Management

KUND

Andersson&Sjöblom Technical Management

ASTM ska för Trafikverkets räkning utföra uppdraget som Produktionssamordnare anläggning. I ASTMs åtagande inår deltagande i en överväxling till nästkommande planerings- eller projekteringsskede.
Projekt Ostlänken är det första steget mot en ny generation järnväg i Sverige. När Trafikverket är klara så är det byggt 150 kilometer ny höghastighetsjärnväg från Järna till Linköping samt 200 broar och 20 kilometer tunnel.