Andersson&Sjöblom Technical Management

PÅGÅENDE PROJEKT

Snösätra-Ekudden 400 kV ledning

Andersson&Sjöblom Technical Management

KUND

Andersson&Sjöblom Technical Management

content.investitor

Andersson&Sjöblom Technical Management

Snösätra – Ekudden är en cirka 10 km lång stamnätsledning för 400 kV som vi bygger från den planerade stationen Snösätra i södra Stockholm till stationen Ekudden i Huddinge. Den bidrar till att förstärka elnätet och öka kapaciteten av el i takt med att regionen växer. Mellan Gullarängen och Ekudden kommer ledningen att sambyggas med Vattenfalls planerade 130 kV-ledning. Vattenfalls ledning byggs därmed i samma stolpar som Svenska kraftnäts nya 400 kVledning på denna sträcka.

ASTM har i detta uppdrag vunnit ett stort anbud för en hel beställarorganisation avseende byggledning med följande roller; Uppdragsledare, Byggledare (Mark&Betong). Byggledare (Stål), Byggledare (Kvalitet), Byggledare (Ekonomi), Byggledare (Administration), Byggledare (Elkraft).

Den nya luftledningen är en del av flera förstärkningar av Stockholms stamnät för att möta regionens växande behov av el.
Bidrar till att öka kapaciteten av el i Stockholm.
 
En del av Stockholm Ström
Snösätra-Ekudden är en del av projektet Stockholms Ström, ett samarbete mellan Svenska kraftnät  och regionnätsägarna Ellevio och Vattenfall för att förstärka Stockholmregionens elnät. Tillsammans bygger vi en ny struktur för elnätet för att möta det ökade behovet el.