Andersson&Sjöblom Technical Management

AVSLUTADE PROJEKT

Storfinnforsen-Midskog 400kV ledning

Andersson&Sjöblom Technical Management

KUND

Andersson&Sjöblom Technical Management

content.investitor

Andersson&Sjöblom Technical Management

Svenska kraftnät bygger om världens äldsta 400-kilovoltsledning mellan Storfinnforsen och Midskog. Ledningen togs i drift 1952 och har nått sin tekniska livslängd och behöver ersättas med en ny ledning för att klara kraven på ett starkare transmissionsnät. Med en modern ledning kan vi bättre ta tillvara på den el som produceras.

Ledningen som idag går mellan Storfinnforsen i Sollefteå kommun och Midskog i Ragunda kommun rivs och ersätts av en ny ledning på sträckan. Bortsett från små undantag kommer den nya ledningen att byggas inom samma ledningsgata. Ledningsstolparna kommer i huvudsak att placeras på samma platser men med vissa justeringar.
Längd: 62 kilometer
Antal stolpar: 217
Teknik: 400 kV luftledning för växelström

ASTM gjorde inspektioner av betongytor och kontrollera all nödvändig dokumentation för att säkerställa kvaliteten på byggnadsmaterialet i fundament är i enlighet med dokumenten och för att hjälpa till med utförandet av arbete som utförs med hög kvalitet.
ASTM hjälpte SVK att undersöka problemet med dålig kvalitet på nybyggda fundament.