Andersson&Sjöblom Technical Management

PÅGÅENDE PROJEKT

Västlänken - delprojekt Korsvägen

Andersson&Sjöblom Technical Management

KUND

Andersson&Sjöblom Technical Management

Projektet ”Västlänken” är en tvåspårig järnväg under mark och att det kommer att bestå av tre stycken stationer under mark. Stationerna kommer att flera uppgångar till markytan.  Den två spåriga järnvägen viker under mark vid Olskroken i väst och kommer upp vid Almedal i öst. Stationerna under mark ligger vid Centralen, Haga och Korsvägen. Göteborg kommer att kunna dubbla järnvägstrafiken när det här projektet är färdigt. Det består av fyra delar Olskroken, Centralen, Haga, Korsvägen.

ASTM stöttar Trafikverket och innehar två kontrakt på gällande byggledare på etapp E05-Korsvägen:
- Byggledare mark, betong och konstruktion
- Byggledare mark och ledningsarbeten