Andersson&Sjöblom Technical Management

Tjänster

Tekniskt stöd – på hög nivå

ASTM strävar efter att erbjuda konsulttjänster inom elkraft och infrastruktur. Nedan presenterar vi vilka typer av tjänster och konsulter vi erbjuder i detalj:

Andersson&Sjöblom Technical Management

Projekterings-ledning

Teknisk Administration

Tekniskt Stöd

Oberoende av projekteringens storlek och komplexitet, hanterar ASTM tillsammans med projekteringspartners mindre till större projekt inom elkraft och infrastruktur. ASTM Group arbetar tillsammans med partner utifrån vad som krävs för tillämpa teknisk praxis och standard för genomförande av projekteringen. Projekteringsledning i de olika skedena av en byggprocess är enligt nedan i fet text:

Oberoende av projekt storlek och komplexitet hanterar ASTM tillsammans med partners mindre till större projekt inom elkraft och infrastruktur. ASTM Group arbetar tillsammans med partners utifrån vad som krävs för att tillämpa teknisk praxis och standard för genomförande av projektet. Tekniskt stöd i de olika skedena av en byggprocess är enligt nedan i fet text:

ASTM har många års erfarenhet av att arbeta med små och stora projekt och kan erbjuda teknisk administration för att stödja både investerare och entreprenörer. ASTM erbjuder teknisk administration till sina kunder sedan 2018. Tjänsten utvecklades som svar på en växande efterfrågan på den svenska byggmarknaden. Den tekniska administrationstjänsten som ASTM erbjuder sina kunder inkluderar dokumentationshantering i alla stadier av ett projekt, det vill säga inom planering, design, anbud, utförande och slutdokumentation. Dokumentation hanteras i olika dokumentationshanteringsdatabaser som till exempel SharePoint, Alfresco, Project place, iBinder, etc.. Våra tekniska administratörer arbetar från våra kontor i Västerås (Sverige), Belgrad (Serbien) och Banja Luka (Bosnien och Hercegovina) och är involverade i alla ASTM-uppdrag. Teknisk administration i de olika skedena av en byggprocess är enligt nedan i fet text:

Geometri och positionering är av grundläggande betydelse för varje projekt, och därför nödvändig i alla stadier av byggprocessen, från projektering, byggnation till exploatering. Geodetiska mättjänster i byggprocessen förbättrar effektiviteten, ekonomin och kvalitetskontrollen av utfört arbete. ASTM, med sina mätingenjörer, erbjuder följande tjänster:

ConReg betongmognadsmätare är ett instrument av stor betydelse för betongindustrin. ConReg ger information om hållfasthet, temperatur och mognadsgraden av betongen i konstruktionen. Att använda ConReg´s mätresultat istället för att få resultat från den kubiska betongproverna är av fördel, särskilt i den tidigaste fasen av betong härdningen för optimering av arbetsprocessen. ConReg används i stor utsträckning i norra och västra Europa och ASTM är distributör av instrument för att utveckla marknaden på Balkan. ASTMs ingenjörer kan utföra följande tjänster i dina projekt:

Andersson&Sjöblom Technical Management
Andersson&Sjöblom Technical Management
Andersson&Sjöblom Technical Management

ANBUDS SKEDE

 • Genomförandebeskrivning
 • Mängdförteckning
 • Tidsplanering
 • Layoutritningar
 • Teknisk Administration

PROJEKTERINGS SKEDE

 • Projekteringsledning
 • Projektering
 • Produktionsanpassning
 • BAS P
 • Teknisk Administration

UTFÖRANDE SKEDE

 • Tekniskt Stöd
 • Produktionsplanering
 • Stöd vid upphandlingar
 • Stöd till projektbudget/uppföljning
 • Projekt anpassat kvalitetssystem
 • Framtagning av administrativa rutiner
 • Besiktningar
 • Teknisk Administration

SLUTFÖRANDE SKEDE

 • Ekonomisk uppföljning
 • Relationshandlingar
 • Slutbesiktning
 • Teknisk Administration

ANBUDS SKEDE

 • Genomförandebeskrivning
 • Mängdförteckning
 • Tidsplanering
 • Layoutritningar
 • Teknisk Administration

PROJEKTERINGS SKEDE

 • Projekteringsledning
 • Projektering
 • Produktionsanpassning
 • BAS P
 • Teknisk Administration

UTFÖRANDE SKEDE

 • Tekniskt Stöd
 • Produktionsplanering
 • Stöd vid upphandlingar
 • Stöd till projektbudget/uppföljning
 • Projekt anpassat kvalitetssystem
 • Framtagning av administrativa rutiner
 • Besiktningar
 • Teknisk Administration

SLUTFÖRANDE SKEDE

 • Ekonomisk uppföljning
 • Relationshandlingar
 • Slutbesiktning
 • Teknisk Administration

ANBUDS SKEDE

 • Genomförandebeskrivning
 • Mängdförteckning
 • Tidsplanering
 • Layoutritningar
 • Teknisk Administration

PROJEKTERINGS SKEDE

 • Projekteringsledning
 • Projektering
 • Produktionsanpassning
 • BAS P
 • Teknisk Administration

UTFÖRANDE SKEDE

 • Tekniskt Stöd
 • Produktionsplanering
 • Stöd vid upphandlingar
 • Stöd till projektbudget/uppföljning
 • Projekt anpassat kvalitetssystem
 • Framtagning av administrativa rutiner
 • Besiktningar
 • Teknisk Administration

SLUTFÖRANDE SKEDE

 • Ekonomisk uppföljning
 • Relationshandlingar
 • Slutbesiktning
 • Teknisk Administration
Andersson&Sjöblom Technical Management