Andersson&Sjöblom Technical Management

05.10.2023

Nytt projekt Linxon

Andersson&Sjöblom Technical Management

För att säkerställa den framtida elförsörjningen har Ellevio AB anlitat huvudentreprenören Linxon för ombyggnaden av Värtans transformatorstation.

ASTM anlitades av Linxon i projektet för att stödja med koordinering och kvalitet av byggarbetena på plats. Projektet omfattar byggnation av den andra etappen av transformatorstationsanläggning av större dimensioner än den befintliga första etappen, som togs i drift i år.