Andersson&Sjöblom Technical Management

22.03.2024

Nytt uppdrag_Solna Stad

Andersson&Sjöblom Technical Management

ASTM har fått i uppdrag av SOLNA Stad gällande Hagalund 4:10. Det är en bergschakt på ca 200 000 m3 för kommande bostadsbebyggelse i samband med nya tunnelbanans station Södra Hagalund.
ASTM:s uppdrag är ett KA-uppdrag för marklovsansökan med stickprovskontroller av egenkontroller, kontrollplaner, arbetsberedningar och sprängjournaler mm.
Förslag till kontrollplan enl. PBL har lämnats till beställaren Solna stad för komplettering av bygglovsansökan.